Norsk produkt skal gjøre det lettere å ta akuttmedisin mot hjerteinfarkt

foto