London kaller inn til stormøte om krigsforbrytelser