Kong Carl Gustaf skal kikkhullsopereres nær hjertet

foto