MC-fører kjørt til Haukeland etter kollisjon med personbil