Det ekstraordinære forbudet mot ild oppheves flere steder på Vestlandet

foto