NVE-analyse: Større kraftproduksjon vil dempe prisene

foto