Opposisjonen: Regjeringens industriløft er gammelt nytt

foto