Faktisk.no: De fleste anmeldelsene til Spesialenheten legges bort