Justisministeren ber PST om full redegjørelse i varslersak

foto