Søndagens snittpris per kWh er 17,8 øre lavere enn lørdag og 9,06 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele januar endte på 28,3 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 34,7 øre per kWh er mellom klokken 23 og 00. Den er 14,9 øre lavere enn lørdag og 11,8 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 44,9 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 25,7 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.