Prest må i retten etter å ha nektet å betale bot etter miljøaksjon

foto