20 personer innbrakt etter oljeaksjon på Slagentangen