Biden: USA og europeiske allierte er samstemt om Ukraina

foto