Støre: Bosetting av ukrainske flyktninger i norske kommuner kan bli en ny flaskehals

foto