Nødhjelp har nådd fram til sivile ved Soledar i Øst-Ukraina

foto