Oslo-leilighet undersøkes i forbindelse med Lørenskog-drap

foto