Store forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo

foto