Staten har lavest andel innvandrere på arbeidsmarkedet