Tengs' foreldre motsetter seg ikke gjenopptakelse av den sivilrettslige dommen mot fetteren