Flere døde etter eksplosjon i en kullgruve i Kasakhstan