Drapsdømt risikerer ny forvaringsdom etter prøveløslatelse