Sterk kritikk mot at arabisk oljesjef skal lede årets klimatoppmøte

foto