Departementet anker kjennelsen om å stanse lisensjakt i ulvesonen

foto