Forskningsrådet unngår oppsigelser etter budsjettskutt