Erdogan gjentok tilbud om mekling mellom Russland og Ukraina

foto