Datatilsynet opprettholder Sats-bot på ti millioner kroner

foto