Tareskogene i tilbakegang – karbonlagre i havet trues

foto