Kraftig fall i bygging av nye boliger i sommer

foto