– Blasfemi å ikke invitere russiske ledere til dronningens begravelse