Stridsvognene: – Klart signal om styrking av Forsvaret

foto