4.100 flere mottok arbeidsavklaringspenger i første kvartal

foto