Russiske styrker skal ha fått økt fotfeste flere steder i Øst-Ukraina