Koronakommisjonen: For mange avgjørelser ble løftet til regjeringens bord og var hastverkspreget

foto