Færre deltakere enn ved forrige 1. mai-tog i Oslo

foto