Esa tar ytterligere skritt mot Norge om retten til sykehusbehandling i utlandet

foto