Etter at denne bussen kom, stoppet grensetrafikken fra Russland helt opp

foto