Høyesterett opphever elsparkesykkeldom fra lagmannsretten

foto