Milliardbot til gruve- og oljeselskapet Glencore for bestikkelser i Afrika

foto