Naf ber selskaper vurdere å la vogntogene stå

foto