Helsetilsynet ber St. Olavs hospital se på om flere befruktede egg er forbyttet

foto