Vestre vil endre brukthandelloven for å stimulere til sirkulærøkonomi

foto