De døde jentene i Spydeberg hadde tiltak gjennom barnevernet

foto