To døde og flere savnet etter eksplosjon ved kinesisk raffineri