Fortsatt stor usikkerhet om utbygging av E18

foto