Anders Mohn Frafjord blir viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus