To stiftelser står utenfor når resten av Kirkens Bymisjon fusjoneres