Klart for lærerstreik etter styrevedtak i Utdanningsforbundet

foto