Mehl tar Utlendingsnemndas Afghanistan-avgjørelse til etterretning

foto