Mehl legger domstolsreverseringen ut på høring

foto