Krav fra arbeidslivsorganisasjoner om å oppheve påbud om hjemmekontor

foto